Amsterdam Schellingwoude
Het park is open vanaf de zomertijd tot de wintertijd.

voorschriften en formulieren van de Bond

Hieronder kunt u de voorschriften vinden welke door de bond worden verstrekt.
Deze worden gedownload rechtstreeks van de website van de bond waar de voorschriften ook te vinden zijn.

Statuten en reglementen

Tuinregelement

Organogram verenigingsorganisatie

Bouwvoorschriften

Vroegop (verenigingsblad bond)

Schadeformulier
Heb je schade, vul het schadeformulier in en laat het ondertekenen door het bestuur van je tuinpark.
Het bestuur zorgt dat het formulier, via de Bond, bij de verzekeraar terecht komt.
Tuinders die Mijn Tuin gebruiken kunnen het formulier ook online indienen.
Het schadeformulier wordt dan digitaal naar het afdelingsbestuur gestuurd en digitaal ondertekend.