Beste tuinder / bezoeker van de website,

hieronder vind u het begeleidende schrijven dat hoort bij de nota van beantwoording op de uitvoeringsstrategie volkstuinen. Onder dit schrijven vindt u de nota van beantwoording om te kunnen downloaden en u vindt de gewijzigde uitvoeringsstrategie.

Het is belangrijk voor uw bestuur om te weten hoe u denkt over deze uitvoeringsstrategie. Heeft u opmerkingen of toevoegingen waarvan u vindt dat het bestuur het moet weten, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kunt het begeleidend schrijven overslaan, echter is dit uiteraard niet te adviseren.

 

Beste inspreker,

U hebt in het voorjaar uw mening gegeven over de Uitvoeringsstrategie voor de Amsterdamse volkstuinparken. Daarvoor hartelijk dank.

Er waren ruim 800 reacties, van tuinders en andere Amsterdammers. We zijn blij dat veel insprekers het doel steunen om de volkstuinparken (waaronder ook de nutstuinen) zekerheid te geven én te zorgen dat er meer Amsterdammers van kunnen genieten. Daarnaast zijn ook zorgen en vragen, onder meer over de rust, betaalbaarheid en veiligheid.

Bijstelling plannen

Naar aanleiding van de inspraakreacties is de Uitvoeringsstrategie op belangrijke punten bijgesteld. Zo komt er slechts op veertien van de veertig parken een nieuwe, doorgaande fiets/wandelroute. Ook de jaarronde 24-uursopenstelling van de openbare delen is niet langer een doel op zich. De nieuwe voorzieningen en activiteiten op de volkstuinparken komen tot stand in goed overleg met de parken zelf. Ook veiligheid en beheer krijgen extra veel aandacht.

Nieuwe grondhuurprijs

Verder heeft de gemeente, zoals eerder aangekondigd, de nieuwe huurprijs voor de grond berekend. Volkstuinders betalen van oudsher veel minder huur voor gemeentegrond dan andere inwoners van Amsterdam die een stukje groen van de gemeente huren. De gemeente gaat deze historisch gegroeide situatie corrigeren. De nieuwe huurprijs wordt 2,25 euro per vierkante meter per jaar.

Hogere kosten, meer zekerheid, oplossing voor vuilwaterafvoer

De hogere huur heeft een effect op de uiteindelijke kosten van een tuin. Omdat elk park anders is, verschilt dat effect per park. Tuinders krijgen hier van hun (afdelings)bestuur meer informatie over. Zeker is dat de kosten van een tuin stijgen. Voor tuinders met een laag inkomen komt daarom een tegemoetkomingsregeling. De nieuwe huurprijs wordt bovendien in twee stappen ingevoerd, beginnend op 1 januari 2022. Tegenover de hogere huurprijs staat langdurige zekerheid voor de volkstuinparken plus een oplossing voor de afvoer van vuilwater.

Bijlagen

Alle informatie vindt u in de Nota van Beantwoording (bijlage 1). Daarnaast ontvangt u hierbij de aangepaste Uitvoeringsstrategie (bijlage 2). De beide stukken worden ook in papieren versie toegestuurd aan de besturen van de Amsterdamse volkstuinverenigingen.

Leeswijzer

In veel inspraakreacties werden dezelfde thema’s genoemd. Daarom hebben we de beantwoording opgedeeld in twintig thema’s. U kunt in de Nota van Beantwoording het antwoord op al uw punt(en) terugvinden.

Achter in de nota vindt u het registratienummer dat u gekregen heeft toen u uw mening (zienswijze) indiende. Zo kunt u controleren dat uw zienswijze is meegenomen in de beantwoording.

In de andere bijlage, de aangepaste Uitvoeringsstrategie, kunt u zien welke teksten zijn aangepast of toegevoegd naar aanleiding van de inspraakreacties. Deze woorden en zinnen zijn blauw gekleurd.

Verdere besluitvorming en inspreken

De Nota van Beantwoording en de aangepaste Uitvoeringsstrategie worden binnenkort besproken door de leden van de gemeenteraad. U hebt daar nogmaals de gelegenheid uw mening te geven.

De planning is als volgt:

§  Op dinsdag 8 december is een speciale inspreekavond over de volkstuinparken. Deze is online te volgen. Wilt u inspreken, dan moet u zich uiterlijk 6 december aanmelden. Alle informatie leest u op de website van de gemeente.

§  Op woensdag 9 december worden de stukken besproken in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. U kunt deze commissievergadering online volgen via de pagina Raadsinformatie.

§  Op woensdag 16 december neemt de gemeenteraad naar verwachting een definitief besluit over de Nota van Beantwoording en aangepaste Uitvoeringsstrategie. Ook de raadsvergadering kunt u online volgen via de pagina Raadsinformatie.

Meer informatie

Op www.amsterdam.nl/volkstuinparken kunt u een samenvatting van alle informatie lezen en de stukken terugvinden.

Wilt u de andere inspraakreacties teruglezen, dan kan dat. Stuurt u dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. ‘inspraakoverzicht’. U krijgt dan een groot excelbestand toegestuurd met daarin alle reacties en antwoorden. Deze antwoorden zijn hetzelfde als in de Nota van Beantwoording.

Hebt u nog andere vragen, dan kunt u deze ook mailen naar hetzelfde mailadres.

 

Met vriendelijke groet,

 Enno Ebels

Teamleider Stad

Ruimte en Duurzaamheid

 

Dennis Stillewagt

Portefeuillemanager

Gemeentelijk Vastgoed

 

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

 

In de te downloaden documenten hieronder (klik op de groene tekst) vind u de antwoorden van de stad n.a.v. de inspraakronde die gehouden is op de Uitvoeringsstrategie volktuinen en de gewijzigde uitvoeringsstrategie zelf..

Bijlage 1: Nota van Beantwoording Uitvoeringsstartegie Volkstuinenbeleid 10 november 2020.pdf

Bijlage 4: Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid met wijzigingen oktober 2020.pdf