Beste Amsterdammers en overige geïnteresseerden,
Het is zover: de ontwerp-Omgevingsvisie Amsterdam 2050 is klaar. Op 12 januari heeft het college van burgemeester & wet- houders ingestemd met vrijgave van deze visie en de bijbehoren- de omgevingseffectrapportage. De tervisielegging vindt plaats van donderdag 21 februari tot en met 3 maart 2021. We zijn benieuwd naar de reacties en kijken uit naar goede gesprekken over deze ontwerp-Omgevingsvisie!