hier kunt u op de plattegrond de entree van ons tuinpark zien. De gele vlakken zijn de parkeerplaatsen, met tussen de vlakken de beidde toegangs-mogelijkheden, groen is het speelveld, welke is voorzien van speeltoestellen, een jeu de boules baan en een voetbal veldje. de rode vlakken zijn de gebouwen; de bestuurskamer, de kantine, de gasopslagen en de schuur waar o.a. de gereedschappen in opgeborgen liggen en de traktor staat gestald.

tuinpar rust & Vreugd